Tập đoàn

 

TẬP ĐOÀN TOIN

  Tokyo Head Office
  Địa chỉ : SC Building 4F, 1-4-2 Kameido, Koto-ku, Tokyo 136-0071 BẢN ĐỒ
  Điện thoại
Điện thoại
Fax
Fax
:
:
:
:
+81 (0)3-5627-9111
+81 (0)3-5627-9114
+81(0)3-3638-1134
+81(0)3-3638-1132 (Phòng kinh doanh)
 
Osaka Office
  Địa chỉ : Sakurabashi Chiyoda Building 8F, 2-1-27 Dojima, Kita-ku, Osaka-shi,
Osaka 530-0003 BẢN ĐỒ
  Điện thoại
Fax
:
:
+81(0)6-6136-4351
+81(0)6-6136-4363
 
Kashiwa Factories
  Địa chỉ
Điện thoại
Fax 
:
:
:
16-1 Shintoyofuta, Kashiwa-shi, Chiba 277-0804 BẢN ĐỒ
+81(0)4-7131-2111
+81(0)4-7132-6937
 
Noda Factory
  Địa chỉ
Điện thoại
Fax 
:
:
:

231-5 Nakazato, Noda-shi, Chiba 270-0237 BẢN ĐỒ
+81(0)4-7120-8805
+81(0)4-7120-8017

 

 

TOIN THÁI LAN

  Địa chỉ : Panjathani Tower, Floor 12th, 127/14, Nonsee Rd., Chongnonsee, Yannawa,
Bangkok 10120 Thailand BẢN ĐỒ
  Điện thoại
Fax
Email
:
:
:
+66(0)-2681-1813
+66(0)-2681-1815
Liên hệ đến TOIN Thailand